CORONA MAATREGELEN

Medische noodzaak in Corona tijd:

Om eenheid te bewaren in het hele werkveld heb ik onderstaande informatie (en met dank) overgenomen van ProVoet.

Wanneer is er sprake van medisch noodzakelijke voetzorg?

Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken.
Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken.
Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of ulcus.
Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen).
Een achterliggende aandoening* waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling zal plaatsvinden.
Een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking.
Voetzorg bij personen met diabetes mellitus en zorgprofiel 3 en 4 en uitsluitend na overleg met de gecontracteerde podotherapeut of hoofdbehandelaar en alleen in die situatie waar het niet behandelen zal leiden tot onomkeerbare complicaties.

*Diabetes mellitus, reumatische aandoening, kanker, hart- en vaatziekten, neurologische aandoening, longaandoening, bloedstollingsproblematiek, wondgenezingsproblematiek, verstoorde immuniteit.

Algemene uitgangspunten wegingskader:

De medisch pedicure bepaalt aan de hand van professionele afweging/triage of een instrumentele behandeling medisch noodzakelijk is.
Alleen de medische noodzakelijke voetzorg wordt uitgevoerd. Er wordt geen cosmetische voetzorg uitgevoerd.
Als een instrumentele behandeling niet noodzakelijk is geeft de medisch pedicure telefonisch advies aan de cliënt.
Bij twijfel of er sprake is van medisch noodzakelijke voetzorg wordt contact opgenomen met de hoofdbehandelaar.
Indien er sprake is van een contra-indicatie, zoals bijvoorbeeld een ontsteking, is een verwijzing van de behandelend arts noodzakelijk.
Indien de medisch pedicure heeft besloten om geen werkzaamheden uit te voeren gedurende de corona-crisis, dan zorgt zij voor waarneming zodat de continuïteit van de behandeling niet in gevaar komt. De behandeling kan worden overgenomen door een medisch pedicure of, bij gecontracteerde voetzorg, door de podotherapeut.

Cliënt gerelateerde factoren:

Is de cliënt in staat om zelfzorg toe te passen zoals bijvoorbeeld het dagelijks inspecteren van de voeten?
Is er verhoogd risico dat de cliënt besmet kan raken met het COVID-19 virus? Bijvoorbeeld bij ouderen en personen met risicovoeten* ten gevolge van ziekten en aandoeningen.
Is de cliënt in staat om complicaties aan de voeten te herkennen en tijdig contact op te nemen met medisch pedicure of huisarts?

Overige maatregelen:
Vraag onderstaande expliciet bij de cliënt na en voer geen behandeling uit als cliënt of behandelaar:

verkouden is, hoest en/of niest.
koorts heeft.
in besmet gebied is geweest.
in contact is geweest met iemand die het coronavirus heeft.
dit is ook van toepassing als eventuele huisgenoten (voldoen aan het bovenstaande)

Uw voeten zijn bij mij in goede handen!

Hallo ik ben medisch pedicure Marcella van Schijndel. Sinds 2010 heb ik de voeten van vele cliënten 'in onderhoud'. Ik ben gespecialiseerd in de risicovoet. Voeten zijn geweldig belangrijke en onmisbare hulpmiddelen. We belasten ze intensief en ze verdienen daarom de best mogelijke verzorging.

Ik heb acht jaar bij een schoenspeciaalzaak gewerkt waarbij ik de nodige schoenkennis heb opgedaan. Eén dag in de week ben ik werkzaam bij Podotherapie Driessen in Nijmegen. Daarnaast werk ik volledig zelfstandig in mijn eigen praktijk. 

Sinds februari 2016 ben ik gediplomeerd oncologische voetzorgverlener (OVV). Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister pedicures en ik ben aangesloten bij ProVoet.

Maak telefonisch een afspraak, dan merkt u wat ik bedoel met "bij mij zijn uw voeten in goede handen!"Tips